Hingele

Meie isiksused sarnanevad mitmeski mõttes terasmõõkadega. Meid on sepistatud lapsepõlve
põletavas sepikojas, meie
varaste kogemuste kujundava surve all. Just varane eluperiood sulatab kokku meie psüühika
elemendid. Ja nii nagu valmistati terast, kujundati meidki tohutu kuumuse ja surve tingimustes.
Mõnda meist ahistasid kas ülihoolitsevad või vaenulikud või lausa destruktiivsed vanemad.
Mõned meist jäeti omapäi, ilma igasuguse toe ja juhtimiseta. Kõik vanema/lapse suhted
mahuvad kusagile nende kahe äärmuse vahele. Võimalikke lapsepõlve pingeid on tõepoolest
lõputult, nagu on ka psühholoogilisi sulameid, mis sedalaadi kogemuste tulemusena tekivad.
Paljudes isiksuse kasvu ja vaimse arengu gruppides räägitakse sageli sisemisest lapsest. Ja
ehkki kontaktil oma noorema minaga on kahtlemata teatud väärtus, pole see iga kord sugugi
tore kogemus. Meie kultuurilise müüdi järgi on lapsepõlv süütuse aeg, kui maailmas on kõik
korras. Mõne lapse puhul on see tõsi, enamiku jaoks aga kindlasti mitte.
Meenub mõne aasta tagune pidu ühe kolleegi juures kodus. Valdav osa täiskasvanuid olid
terapeudid, psühholoogid, psühhiaatrid, mõned ka haiglate sotsiaaltöötajad. Olin end just
hiigelsuurele sohvale mõnusasti sisse seadnud ja nautisin jääteed, kui märkasin midagi
huvitavat, üks terapeut oli võtnud peole kaasa oma poja ja selle parima sõbra. Oli ilmselge, et
poisid on omavahel head sõbrad. Nad mängisid mingit kaardimängu ja kõik näis nende vahel
korras olevat. Kumbki ei teinud katset teist petta ning tundus, nagu viibiksid nad
seltsimehelikkuse kaitsvas mullis.
Siis tuli tuppa poisi isa ja küsis, kas poisid tahavad midagi. Mõlemad vaatasid üles ja naeratasid
ingellikult. Ei, ütlesid nad kõige armsamate väikeste poiste häältega. Isa patsutas poega seljale
ja seejärel välja kõndides otsekui muuseas ka poja sõpra. Hetke jooksul vaatas poeg toimuvat
abitu õudusega. Oli selge, et ta ei uskunud oma silmi. Ja siis, kui isa teise tuppa kadus, võttis ta
hoogu ning lõi oma parimat sõpra näkku!
See ei olnud enam lapsepõlve süütus. See oli lapsepõlve raev. Poiss ei tahtnud jagada oma isa
poolehoidu isegi mitte parima sõbraga. Sedalaadi armukadedus on kõrgemate imetajate juures
tüüpiline, ja meie, vaatamata kogu sellele ennastõigustavale ja ennastülendavale
enesepettusele, oleme samuti imetajad. Ükskõik kui kõrgele me oma vaimses arengus jõuame,
jagame elu lõpuni oma imetajatest vendade ja õdede loomujooni.
Lapse siseelu on tihti hoopis erinev sellest, millisena tema ümber olevad inimesed seda ette
kujutavad. Ümbritsetuna nii ohtudest kui võimalustest, kujuneb lapse psühholoogiline loomus
vastavalt sellele, kuidas ta otsustab nendega hakkama saada. Kas on tegu millegi tõeliselt
ohtlikuga nagu käitumishäiretega lapsevanem või lapseahistaja, või millegi näiliselt kahjutuga,
nagu näiteks küsimus, kellega minna koolilõpuballile, pole tegelikult isegi niivõrd oluline. Kuigi
oma elu eest võitlemine võib jätta lapse käitumisse jälje, mis ulatub ka täiskasvanuikka, on ka
väikestel otsustel, nagu kellega lävida ja kellega mitte, oma mõju. Kõik need olukorrad, kus on
vaja teha kas suuremaid või väiksemaid otsuseid, tekitavad psühholoogilise pingega kaasneva
sisemise kuumuse. Isiksuse komponendid sulatatakse kokku või põletatakse välja. Kui saame
täiskasvanuks, on mõõk valmis taotud ja meie isiksuste sulam kindlalt välja kujunenud.
Mõned meist väljuvad oma lapsepõlve sepikojast teravate mõõkadega, teiste mõõgad on nürid.
Osa hoiab oma mõõku hõlma all, teised ei suuda end üldse ohjeldada.
Terasega on nii, et pärast sepikojast lahkumist jääb ta püsima talle algselt antud kujul, üks
väheseid võimalusi, millega sulamile üldse on võimalik uut kuju anda, on terase kuumutamine
esmavaluga võrdsel temperatuuril.
Kui valime Püha Suhte ja sellega seotud alkeemia, läheme vabatahtlikult sepikotta tagasi.
Kuumus, mis tekib kahe inimese vahel, kelle neuroosid teineteise vastu hõõrduvad, võib olla
väga intensiivne. Kui mõlemad leiavad endas julgust olla nii enda kui teise vastu ka neil

põletavatel hetkedel lõpuni ausad, siis on võimalik neid psühholoogilisi sulameid muuta. Ja sel
juhul lisandub ka suhtesse uus tasand, mis on rajatud tõe energiale.
Asi on selles, et enamik meist teeb ükskõik mida, et ainult seda psühholoogilist kuumust vältida.
Kui olukord läheb ebamugavaks, annavad paljud jalgadele valu ja põgenevad. Mõne jaoks
tähendab see sõna-sõnalt koti kokku pakkimist ja linnast või vähemalt silma alt lahkumist. Teiste
jaoks tähendab see, et ollakse küll füüsiliselt kohal, aga emotsionaalselt enam mitte. Inimene
muutub tuimaks ja temast saab automaat. Ta liigub ja räägib peaaegu normaalselt, aga on
sügavale iseendasse peitu pugenud. On ka neid, kes tuimestavad end alkoholi või
narkootikumidega. Ja mõned teevad seda televisiooni abil. Lõppude lõpuks oleme ju

meie, inimesed, küllalt arukad ja leidlikud. Oskame välja mõelda igasuguseid võimalusi, et vaid
iseendaga silmitsi seismist vältida. Ja selliseid võimalusi on nii palju, et ma ei jõuaks neid
siinkohal üles lugeda. Arvan, et olete juba mõistnud, et põhiküsimus seisneb hoopis selles: mida
teete teie, kui asjad psühholoogiliselt liiga kuumaks lähevad? Mida ette võtate, kui tunnete, et
kohe-kohe juhtub midagi sellist, mida te sugugi ei soovi kogeda?

Püha Suhte praktiseerijatele on sellised tunded kutseks keskenduda käesolevale hetkele. Nüüd
on aeg olla lõpuni aus. See on ka aeg, mil mõlemal partneril tuleb väljendada oma tõelisi
tundeid, ükskõik kui piinlikud või hirmutavad need ka ei oleks. Teineteisele oma tõde paljastades
siseneb suhte dünaamikasse uus, ergastav element. Aususe tulemuseks on mõistmisvõime
avardumine. Ja seal, kus on mõistmine, eksisteerib ka lootus teadlikkuse tekkimisele, mis
omakorda võibki muutuse esile kutsuda.

See peatükk ei ole suhte alkeemia käsiraamat. Pigem on tegemist hoiatusega. Ka Magdaleena
vihjas kirjeldatud nähtusele oma Käsikirjas, nimetades seda ohtu lennutakistusteks. Kas ei kõla
eksootiliselt? Aga kui takistus on otse su ees, ei ole see kaugeltki eksootiline. Asi on eksootikast
väga kaugel, kui suhte sepikojas nii kuumaks läheb, et tunnete end psühholoogilises mõttes
koost lagunemas. Nõuab tõelist vaprust ja meelekindlust, et sepikojast mitte lahkuda, kui
kuumus teie stabiilset minapilti nõrgestama hakkab. Vähesed on valmis paistma lolli, ara, tühise
või armukadedana. Sageli kasutame kõikvõimalikke keerukaid võtteid, et neid tundeid nii
iseenda kui teiste eest varjata.

Pühas Suhtes tõuseb see kõik aga vältimatult pinnale nagu sodi, mis on tünni põhjast üles
keerutatud. On tähtis aru saada, et kui see juhtub, ei tee te (olles Pühas Suhtes) midagi valesti;
üsna tõenäoliselt olete tegutsenud täiesti õigesti. Nagu Magdaleena oma Käsikirjas ütleb,
pressib alkeemia vägi kogu meie sisemise prahi välja. Võib olla päris põnev, kui praht teie
partnerist eraldub, aga kui see toimub teie endaga, on tunne kohutav.

Püha Suhte teeb pühaks tõsiasi, et see on tõeliselt püha olemisviis. Inglise keeles tähendab
sõna holy (püha) tüvi tervikuks tegemist (to make whole). Kui meie tegude tulemusel
sünnib terviklikkus (antud juhul psühholoogiline terviklikkus), siis ongi see, millega me tegeleme,
püha.

Vastastikuse kindlustunde, aususe ja tunnustamise sulatusnõus on võimalik luua uutlaadi mina.
See uus mina on psühholoogiliselt ausam, teadlikum ja vabam, kui oli tema esialgne väljendus
enne suhte sepikotta sisenemist. Ja nagu fööniksil, kes tõuseb iseenese tuhast, on ka sellel
uuel minal tiivad. Ta suudab lennata kohtadesse, millest võis varem ainult unistada.

Neid, kel jätkub julgust sukelduda iseenda ja oma partneri olemuse sügavikesse, ootavad ees
paljud aarded ja saladused. Nagu öeldud, see tee ei sobi kõigile. Küllap teate sisimas, kas olete
Püha Suhte võimalik kandidaat või mitte, sest tajute seda oma hinges, oma südames.
Kui astute sellele rajale, siis teadke, et mingeid käsiraamatuid ei ole olemas. Juhtnööre on üldse
väga vähe. Vaimne tee on enamasti üsna üksildane. Ja ehkki ka Pühas Suhtes olijad vajavad
vahel üksiolekut, on miski ometi muutunud. Kaks inimest on kokku leppinud, et liiguvad
jumalikkuseni viival teel edasi üheskoos, külg külje kõrval, läbi paradiisi ja põrgu, üle säravate
kõrguste, kus kõik on ootamatult kristallselge, ja läbi psühholoogilise surma pimedate orgude,

kus näeb vaevu jalga jala ette seada. Ometi hakkab läbi teadmatuse pimeduse ärkama sügav
igipõline vägi. Sel teekonnal läheb teil vaja üht ebatavalist püha kolmainsust – kolme väärtust, et
täita see pühamaist püham ülesanne – turvatunde tagamist teineteisele, täielikku ausust ja
Armastatu tunnustamist.

Head reisi teile!


Märkus lugejale
Kirjutamine sellisel teemal nagu Püha Suhe on ohtlik. Esiteks võidakse arvata, et siinkirjutaja on neis asjus ekspert. Kinnitan teile, et nii see pole. Tahan seda fakti kirjalikult jäädvustada. Olen end mitmel puhul leidnud suhte sepikoja kuumuse eest põgenemas. Nagu ma eelnevalt mainisin – kui Püha Suhte emotsionaalne ja psüühiline temperatuur väga kõrgele tõuseb, siis tunneme end sageli hävimisohus olevana. Loomulikult on need meie enda neuroosid ja mitte olemasolu (kuigi see võib nii tunduda), mis on hävimisohtu sattunud. Meie neurootilised mustrid on äärmiselt alalhoidlikud ega anna niisama kergesti alla. Oma kogemuse põhjal võin öelda, et tihti panevad nad kõigest jõust lõpuni vastu, selle asemel et vabatahtlikult lahustuda. Aga see on vaid minu isiklik kogemus ning ma ei taha väita, et teie kogemus peaks olema samasugune. usun, et Püha Suhte kunst seisneb selle õppimises, kuidas püsida muundavas “kuumuses” ilma automaatsele põgenemisrefleksile järele andmata. Arvan ka, et niisugune suhe teise inimesega on kõige suurem väljakutse ja samas kõige suuremat rahuldust pakkuv kogemus, millega hakkama saamist olen eales eneselt nõudnud. Kuna selline suhe on niivõrd dünaamiline ja elumuutev, pean vajalikuks panna selle tee algusesse välja hoiatussildi. Siin see on:
HOIATUS! ASUGE TEELE TASAKAALUKALT JA OLGE VALMIS LOOBUMA PALJUST. VÕTKE TEADMISEKS, ET NEED, KES SELLE TEE VALIVAD, EI SAA ENAM KUNAGI ENDISEKS. KA MITTE SINA. (Viimase lause lisasin nende jaoks, kes end erandiks peavad.)


Hommikuks enne kui silmad jõuate lahti teha-

“Meie isa palve”

Meie isa, kes sa oled taevas! 
Pühitsetud olgu sinu nimi.
Sinu riik tulgu. 
Sinu tahtmine sündigu
nagu taevas nõnda ka maapeal! 
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. 
Ja anna meile andeks meie võlad,  
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. 
Ja ära saada meid kiusatusse, 
vaid päästa meid ära kurjast, 
Sest Sinu päralt on riik, vägi ja au, igavesti.
Aamen.