Privaatsuspoliitika

Ettevõte Gnatnet OÜ ( “Tuleviku”) kaitseb oma klientide ja e-poe külastajate privaatsust ja turvalisust. Privaatsuspoliitika sisaldab infot isikuandmete kohta, mida Tuleviku kogub ja viiside kohta, kuidas Tuleviku neid isikuandmeid kasutab. Tuleviku võib privaatsuspoliitikat uuendada ja panna e-poodi üles selle uue versiooni. Külastage seda lehe aeg-ajalt, et muudatustega kursis olla.  

 

Isikuandmete kogumine


Tuleviku võib koguda ja kasutada järgmisi isikuandmeid: 

– informatsioon e-poe kasutamise kohta (sh. IP aadress, geograafiline asukoht, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, viiteallikas, külastuse pikkus, lehekülje vaatamised, veebisaidil navigeerimine, külastuse kellaaeg ja kuupäev ning muu statistika. Lisaks võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid nagu Google Analytics, et koguda, jälgida ja analüüsida informatsiooni teie ja meie vaheliste toimingute kohta või seoses meie e-poega, sealhulgas informatsiooni meilt ostetud toodete ja teenuste kohta;

– informatsioon, mida te ise edastate e-poe kasutajaks registreerudes (sh. e-maili aadress, ees- ja perekonnanimi, arveldus- ja postiaadress);

– informatsioon, mida edastate meile seoses teenuste tellimise ja e-maili teel saadetavate teadetega;

– muu informatsioon, mida te Tulevikule edastate.

 

Isikuandmete kasutamine


Tuleviku võib kasutada teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

– e-poe haldamiseks;

– e-poe kohandamiseks teie vajadustega;

– võimaldamaks teile juurdepääsu e-poe teenustele ja nende kasutamisele;

– teie poolt ostetud toodete saatmiseks, jagades teie tarneaadressi logistika partneritega;

– teie poolt ostetud teenuste pakkumiseks;

– teadete saatmiseks ja arvete maksmiseks ning maksete vastuvõtmiseks;

– teie poolt soovitud teadete saatmiseks e-maili teel;

– teie poolt edastatud päringute, tagasiside ja meie teenustega seotud kaebustega tegelemiseks;

– saatmaks teile regulaarselt e-maile meie uute toodete, eripakkumiste või muu info kohta, mis meie arvates võiks teile huvi pakkuda, kasutades teie poolt antud e-maili aadressi;

– samuti kasutamaks teie isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks, et küsida luba teie ostukogemuse kasutamiseks/jagamiseks meie turundus- või müügimaterjalides.

 

Küpsised


Cookies ehk küpsised on väike andmeplokk, mis võib sisaldada kordumatut anonüümset tunnust. Küpsised saadetakse e-poest teie brauserisse ja salvestatakse teie arvuti kõvakettale. Sarnaselt paljude veebilehtedega kasutame ka meie küpsiseid info kogumiseks. 
Ka meie reklaamiandjad / makseteenuste pakkujad võivad teile küpsiseid saata.
Enamus brausereid lubab teil kõikidest, aga mõned brauserid ainult kolmandate osapoolte küpsistest loobuda. Kõikide küpsiste blokeerimine mõjutab siiski negatiivselt meie e-poe kasutamist.

 

Teie isikuandmete turvalisus


Tuleviku rakendab mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et hoida ära teie isikuandmete kaotamist, väärkasutamist või muutmist.
Tuleviku salvestab teie isikuandmed oma kaitstud serveritesse. Kui olete registreeritud kasutaja, võite oma andmeid alati vaadata ja muuta. Te võite alati meiega ühendust võtta ja oma isikuandmete salvestamise ja töötlemise nõusoleku tühistada. Te tunnistate, et andmete edastamine läbi interneti on iseenesest ebaturvaline ja me ei saa garanteerida läbi interneti saadetud andmete turvalisust. Teie ise olete vastutav oma salasõna ja teiste sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse eest. Me ei küsi teie salasõna (välja arvatud siis, kui logite veebisaidile).

– Elektrooniliste tehingutega (näiteks maksetega) ja järelmaksuga müügiga seotud info ning Holm Bank AS’ga seotud dokumendid, mis on sisestatud läbi e-poe, on kaitstud krüpteerimistehnoloogiaga.

 

– Tuleviku edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.”

 

Avalikuks tegemine


Me võime teha avalikuks teie isikuandmeid ainult juhtudel kui see on vajalik meie privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.
Lisaks võime teha avalikuks teie isikuandmed:

– juhul, kui seadus meilt seda nõuab;

– käimasolevate või tulevaste kohtumenetluste tõttu;

– meie seaduslike õiguste tõendamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks (sealhulgas informatsiooni edastamine teistele eesmärgiga ennetada pettusi ja vähendada krediidiriske).

 

Piiriülene andmeedastus


Andmeid, mida Tuleviku kogub, võidakse salvestada ja töödelda kõikides riikides, kus Tuleviku tegutseb, et võimaldada andmete kasutamist vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale; samal eesmärgil võidakse neid andmeid ka nende riikide vahel edastada.
Lisaks avaldatakse teie poolt e-poes avaldamiseks sisestatud isikuandmed internetis ja need võivad olla kättesaadavad kõikjal maailmas.
Käesolevaga nõustute sellise isikuandmete piiriülese andmeedastusega.

 

Teised kodulehed


Käesolev veebisait sisaldab linke teistele veebisaitidele. 
Tuleviku ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika või -tavade eest.

 

Tuleviku kontaktid


Kui teil on küsimusi käesolevate privaatsuspoliitika või teie isikuandmete töötlemise kohta Tuleviku poolt või soovite andmed kustutada, saatke meile e-mail aadressil privaatsus@tuleviku.ee.

Tuleviku e-pood töötleb, avaldab, säilitab ja kasutab teie isikuandmeid ja muud informatsiooni turvaliselt, ausalt ja seaduslikult vastavalt EÜ ja rahvusvaheliste seadustega.

Me austame teie privaatsust!